VŠB-TUO - Hvězdárna a planetárium - Pro veřejnost - Jarní astronomický seminář

Jarní astronomický seminář

Hvězdárna a planetárium J. P. věnuje každý rok na jaře jednu sobotu populárně vědeckým přednáškám pro širokou veřejnost nazvaný Jarní astronomický seminář (JAS). Tematicky se zaměřuje na různé oblasti astronomie, astrofyziky a dalších přírodních věd.

Nejbližší JAS se bude konat v sobotu 24. května 2014. Níže uvedené informace se týkají JASu, který proběhl v sobotu 25. května 2013.


Jarni astronomicky seminar v roce 2013 s tematem Vakuum trikrat jinak

V dřívějších dobách se věřilo, že příroda má strach z prázdnoty ('horror vacui') a snaží se zabránit jejímu vzniku. Později se ukázalo, že vakuum je ve vesmíru poměrně běžné prostředí, i když není nikdy úplně prázdné. Z pohledu moderní fyziky elementárních částic je dokonce překvapivě plné a z jiných experimentů vyplývá, že se v něm dá žít!

Closeup_of_Expose-R-500
Na obrázku vidíte zařízení Evropské kosmické agentury instalované na Mezinárodní vesmírné stanici, v němž jsou mikroorganizmy vystaveny účinkům vesmíného prostoru, a tedy  i vakua.
Autor a zdroj:
ESA

Vakuum je zkrátka a dobře velmi zajímavé téma, a tak jsme se mu rozhodli věnovat letošní Jarní astronomický seminář, který se bude konat v sobotu 25. května.

Zde je jeho program:

9:30 - 10:00 prezence, zahájení plakat_JAS-2013-250
leták ke stažení (PDF)
10:00 - 11:15 Život ve vakuu
aneb organismy v kosmickém prostoru a panspermie

Mgr. Tomáš Petrásek (Fyziologický ústav AV ČR, Praha)
11:30 - 13:00 Vakuum v experimentu a technologiích
doc. Ing. Zbyněk Hůlek, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
13:00 - 13:30 přestávka
13:30 - 15:00 Vakuum není úplná prázdnota
aneb jedna z podivností kvantového světa

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR Praha)


Seminář je určen pro širokou veřejnost. Vstupné na celý seminář je 150 Kč, na jednu přednášku 70 Kč. V případě zájmu proveďte prosím rezervaci v našem rezervačním systému.

Seminář se koná v Ústavu geoniky AV ČR. Místo je vyznačené v následující mapě:


misto_konani-mapa


Autor a zdroj úvodní fotografie Mléčné dráhy: Evropská jižní observatoř (ESO)